Озерова, В. Порівняльний аналіз особливостей ставлення до праці студентів та працюючої молоді. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, no 66, July 2019, pp 94-00, doi:10.26565/2225-7756-2019-66-13.