Фролова, Є., і К. Марченко. Організація метакогнітивних здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, no 66, July 2019, pp 74-80, doi:10.26565/2225-7756-2019-66-10.