Севост`яновП. Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, no 64, Sept. 2018, pp 51-55, https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11257.