[1]
Є. Фролова і К. Марченко, Організація метакогнітивних здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки, ПС, no 66, pp 74-80, Лип 2019.