[1]
Севост`яновП., Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду, ПС, no 64, pp 51-55, Вер 2018.