[1]
О. Милославська, Взаємозв’язок стилю саморегуляції поведінки та типів інноваційного мислення у студентів, ПС, no 64, pp 33-37, Лип 2018.