Фролова, Є. і Марченко, К. (2019) Організація метакогнітивних здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (66), pp 74-80. doi: 10.26565/2225-7756-2019-66-10.