1. Озерова В. Порівняльний аналіз особливостей ставлення до праці студентів та працюючої молоді // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2019. № 66. C. 94-100.