1. Фролова Є., Марченко К. Організація метакогнітивних здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2019. № 66. C. 74-80.