1. Церковна М., Церковний А. Закономірності використання прикметників для опису емоційних станів учасників тренінгу комунікативних навичок // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2019. № 66. C. 63-66.