1. Церковний А., Церковна М. Психологічний тренінг як засіб стимуляції творчих здібностей у процесі підготовки журналістів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2018. № 64. C. 113-116.