1. Севост`яновП. Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2018. № 64. C. 51-55.