1. Стуліка О., Ревякіна О. Громадська позиція вчителя як чинник трансформації образу «я-педагог» у структурі самосвідомості вчителя // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2018. № 64. C. 61-65.