1. Сорока А. Психологічна корекція ресоціалізації особистості в постпенітенціарний період // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2018. № 64. C. 56-60.