1. Милославська О. Взаємозв’язок стилю саморегуляції поведінки та типів інноваційного мислення у студентів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2018. № 64. C. 33-37.