1. Кряж І., Левенець Н. Довіра й емоційний інтелект як предиктори суб’єктивного благополуччя у студентів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2018. № 64. C. 26-32.