Фролова, Євгенія, і Каріна Марченко. 2019. Організація метакогнітивних здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, no 66 (Липень), 74-80. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-66-10.