Севост`яновПавло. 2018. Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, no 64 (Вересень), 51-55. https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11257.