ФРОЛОВА, Є.; МАРЧЕНКО, К. Організація метакогнітивних здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, n. 66, p. 74-80, 18 jul. 2019.