Севост`яновП. Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, n. 64, p. 51-55, 4 set. 2018.