Озерова, В. (2019). Порівняльний аналіз особливостей ставлення до праці студентів та працюючої молоді. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (66), 94-100. https://doi.org/10.26565/2225-7756-2019-66-13