Севост`яновП. (2018). Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 51-55. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11257