Стуліка, О., & Ревякіна, О. (2018). Громадська позиція вчителя як чинник трансформації образу «я-педагог» у структурі самосвідомості вчителя. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія, (64), 61-65. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/11051