(1)
Фролова, Є.; Марченко, К. Організація метакогнітивних здібностей у студентів різних напрямів фахової підготовки. ПС 2019, 74-80.