(1)
Севост`яновП. Образ Я у структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду. ПС 2018, 51-55.