1. Кузишин М.М., Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Рачій Б.І., Кулик Ю.О., Пилипів В.М. Структурні особливості формування азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів // Журнал фізики та інженерії поверхні. 2017. № 2 (12). C. 253-260.