1. Хайдаров З., Йулдашев Х. Перехідні фотоелектричні процеси в надтонкій газорозрядній комірці з напівпровідниковими електродами // Журнал фізики та інженерії поверхні. 2019. № 3 (3). C. 106 - 113.