Шапошніков, А. Невизнана держава як різновид квазідержави (на прикладі республіки Косово). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", Vol 28, May 2016, pp 165-70, https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/5846.