Шапошніков, А. (2016) Невизнана держава як різновид квазідержави (на прикладі республіки Косово), Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 28, pp 165-170. Available at: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/5846 (Accessed: 15Грудень2019).