Попков, Д. О. (2018) «ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИК КОНСЕНСУСУ В РОЗКОЛОТОМУ СУСПІЛЬСТВІ», Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 330, с. 74-80. доступний у: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/11804 (дата звернення: 29Листопад2021).