Шапошніков, А. 2016. Невизнана держава як різновид квазідержави (на прикладі республіки Косово). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології" 28 (Травень), 165-70. https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/5846.