Шапошніков, А. (2016). Невизнана держава як різновид квазідержави (на прикладі республіки Косово). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 28, 165-170. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/5846