[1]
Шаповаленко, М.В. 1. ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ РЕЖИМІВ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології". 30, (1), 52-54.