[1]
Шапошніков, А. 2016. Невизнана держава як різновид квазідержави (на прикладі республіки Косово). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології". 28, (Трав 2016), 165-170.