[1]
Головчук, О. 1. АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ „КОНЦЕПЦІЇ” ПОЛІТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології". 1091 (1), 90-94.