[1]
Кушніренко, І. 1. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПОЛІТИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬСТВА. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології". 1091 (1), 85-90.