[1]
Кудрявцев, О. 1. ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології". 1091 (1), 44-47.