[1]
Попков, Д.О. 2018. ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИК КОНСЕНСУСУ В РОЗКОЛОТОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології". 33, (Груд 2018), 74-80.