Дуве Христина Володимирівна. «Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією». Психіатрія, неврологія та медична психологія, вип. 21, Червень 2023, с. 22-30, doi:10.26565/2312-5675-2023-21-03.