Дуве Христина Володимирівна (2023) «Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією», Психіатрія, неврологія та медична психологія, (21), с. 22-30. doi: 10.26565/2312-5675-2023-21-03.