1. Дуве Христина Володимирівна Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією // Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2023. № 21. C. 22-30.