Дуве Христина Володимирівна. 2023. «Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією». Психіатрія, неврологія та медична психологія, вип. 21 (Червень), 22-30. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2023-21-03.