ДУВЕ ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА. Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією. Психіатрія, неврологія та медична психологія, n. 21, p. 22-30, 27 Чер 2023.