Дуве Христина Володимирівна. (2023). Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (21), 22-30. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2023-21-03