(1)
Дуве Христина Володимирівна. Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією. Psihìatr. nevrol. med. psihol. 2023, 22-30.