[1]
Дуве Христина Володимирівна 2023. Дослідження асоціацій між поліморфізмом гена TNFα G308A та клініко-неврологічними, нейровізуалізаційними, гемодинамічними характеристиками та когнітивною дисфункцією у хворих з післяінфекційною енцефалопатією. Психіатрія, неврологія та медична психологія. 21 (Чер 2023), 22-30. DOI:https://doi.org/10.26565/2312-5675-2023-21-03.