Мозуль, К. і Шурінова, О. (2021) «Катіонний розподіл у наночастинках феритів складу ZnxFe3-xO4», Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика», (34), с. 10-14. doi: 10.26565/2222-5617-2021-34-01.