1. Фтьомов Є. Поворот кристалічної решітки внаслідок розвитку дислокаційного ковзання в плоских двовимірних полікристалічних зразках алюмінію з “млинцевою” зеренною структурою // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика». 2021. № 34. C. 25-32.