1. Бойко Ю., Богданов В., Вовк Р., Гриньов Б. Фотоіндукована «високотемпературна» надпровідність полікомпонентних метал-оксидних з’єднань // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика». 2021. № 34. C. 19-24.