1. Мозуль К., Шурінова О. Катіонний розподіл у наночастинках феритів складу ZnxFe3-xO4 // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика». 2021. № 34. C. 10-14.